Geenien periytyminen

* geenit esiintyvät pareina, joista toinen on peritty naaraalta ja toinen urokselta

* geeneissä esiintyy vallitsevia ja peittyviä geenejä, on myös X-kromosomiin  sidoksissa oleva geeni (punainen) ja muut geenit alleen peittäviä geenejä (punainen ja valkoinen)

* tulevan pentueen värejä voi ennustaa käyttäen tietoa kissan esivanhemmista , vanhempien sisaruksista ja vanhempien aikaisemmista pentueista

* vaikka molempien vanhempien geeniperimä olisikin selvillä ei tulevan pentueen värejä voi täysin varmaksi sanoa (luonto ei tottele tilastomatematiikkaa eli sattuma puuttuu peliin kun sukusolut jakautuvat + pentuja syntyy yleensä niin vähän , ettei ennustettu jakauma toteudu)

vallitsevat / peittyvät geenit                 lyhytkarva / pitkäkarva

värien periytyminen                            punainen ja valkoinen väri

 etusivu / front page