värien periytyminen on hankalasti ennustettavissa tulevalle pentueelle, koska kissan ulkoasuun vaikuttaa monta geeniä yhdessä

d = dilution (kissa kantaa perimässään laimennosta)   b = suklaa (kissa kantaa perimässään suklaata)

punainen- ja valkoinen-geeni on käsitelty omalla sivullaan

 naaras    uros ruskea / musta ruskea / musta + d ruskea / musta + b ruskea / musta + d + b sininen sininen + b suklaa suklaa + d lila
ruskea / musta r/m r/m r/m  r/m  r/m  r/m  r/m  r/m r/m 
ruskea / musta + d r/m r/m+ sin r/m r/m + sin   r/m  + sin r/m + sin   r/m  r/m+ sin   r/m  + sin  
ruskea / musta + b r/m r/m r/m+ sukl r/m+ sukl r/m  r/m  + sukl r/m  + sukl r/m + sukl r/m  + sukl  
ruskea / musta + d+ b r/m r/m+ sin r/m  + sukl r/m  + sin + sukl  + lila r/m  + sin   r/m  + sin + sukl  + lila r/m  + sukl   r/m+ sin + sukl + lila r/m + sin + sukl  + lila
sininen r/m  r/m + sin r/m r/m  + sin   sin  sin   r/m  r/m   + sin   sin  
sininen + b r/m r/m  + sin   r/m  + sukl r/m  + sin+ sukl + lila sin sin+ lila r/m + sukl r/m + sin  + sukl + lila sin + lila
suklaa r/m  r/m  r/m + sukl r/m  + sukl    r/m  r/m + sukl sukl sukl   sukl  
suklaa + d r/m r/m + sin   r/m  + sukl  r/m + sin + sukl  + lila r/m   + sin   r/m + sin + sukl + lila sukl   sukl  + lila sukl + lila
lila r/m  r/m + sin   r/m + sukl   r/m + sin + sukl + lila sin   sin  + lila sukl   sukl  + lila lila
 naaras    uros ruskea / musta ruskea / musta + d ruskea / musta + b ruskea / musta + d + b sininen sininen + b suklaa suklaa + d lila

jos toinen vanhemmista on lila -> kantavat pennut perimässään suklaata (b) ja laimennosta (d) (vaikka se ei pennun ilmiasussa näkyisikään eli pentu on musta/ruskea)

jos toinen vanhemmista on suklaa -> kantavat pennut perimässään suklaata (b)

jos toinen vanhemmista on sininen -> kantavat pennut perimässään laimennosta (d)

esim. otetaan ruskeanaamio-naaras ,jonka perimästä ei tiedetä varmuudella (aaB-D-oo, viivat kuvaavat geenejä, joista ei tiedä varmuudella) ja astutetaan se kuviollisella lilalla itämaisella, jonka perimä tiedetään Aabbddoo ( astutettu aiemmin yksivärisellä naaraalla -> noin puolet kuviollisia pentuja -> kuviogeeniltään muotoa Aa)

    A B
  naaras    uros Abdo abdo
1 aBDo AaBbDdoo aaBbDdoo
2 aB-o AaBbd-oo aaBbd-oo
3 a-Do Aab-Ddoo aab-Ddoo
4 a--o Aab-d-oo aab-d-oo

A kaikki pennut tabbyjä/kuviollisia

B kaikki pennut naamioita/ yksivärisiä

1A ja 1B ovat ruskeita / mustia, 2A ja 2B ovat ruskeita / mustia ->jos naaraalta löytyy laimennos-geeni 2-rivin pennut ovat sinisiä, 3A ja 3B ovat ruskeita / mustia -> jos naaraalta löytyy suklaa-geeni 3-rivin pennut ovat suklaita, 4A ja 4B ovat ruskeita / mustia -> jos naaraalta löytyy suklaa-geeni pennut ovat suklaita ja jos naaraalta löytyy laimennos-geeni pennut ovat sinisiä ja jos naaraalta löytyy sekä suklaa- että laimennos-geeni ovat 4-rivin pennut lilaita

jos naaraalta ei löydy suklaata eikä laimennos-geeniä -> kaikki pennut ovat ruskeita/mustia

jos naaraalta löytyy suklaa-geeni puolet pentueesta on väriltään suklaita (rivi 3 ja 4)

jos naaraalta löytyy laimennos-geeni puolet pentueesta on väriltään sinisiä (rivi 2 ja 4)

jos naaraalta löytyy suklaa- ja laimennos-geeni pentue on väriltään ruskea/musta (rivi 1) sinisiä (rivi 2) suklaita (rivi 3) ja lilaita (rivi 4)

< takaisin / back